O Josefu Kábrtovi z Lomnice n/P.

25. ledna 2013 v 23:19 | Smrž Jiří

ČLÁNKY JSOU PŘÍSTUPNÉ PŘES OBLÍBENÉ ODKAZY VLEVO!


JOSEF KÁBRT

14.10.1920 - 7.2.1989

(Lomnice nad Popelkou - Hradec Králové)
Vynikající český grafik, malíř, animátor, ale taky režisér, scénárista i herec.
Od roku 1950 člen Svazu výtvarných umělců. Od roku 1945 ve studiu Bratři v triku.


O Josefu Kábrtovi z pera jiných autorů:

Pocházel z rodiny školníka z Lomnice a měl jednoho bratra. Uměleckého vzdělání se mu dostalo nejprve na Státní odborné škole keramické v Praze u profesorů V. Vokálka a J. Znoje. V roce 1936 přestoupil na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze a studoval v ateliéru profesora F. Kysely, studia ukončil roku 1941 u profesora J. Bendy. Do konce druhé světové války pracoval ve Studiu kresleného filmu ve Zlíně a od roku 1945 v ateliéru Jiřího Trnky Bratři v triku jako výtvarník a režisér. Po odchodu do důchodu žil střídavě v Praze a v Lomnici nad Popelkou a věnoval se malířské a grafické tvorbě.
Nejpodstatnější část své tvůrčí činnosti věnoval kreslenému filmu. Od roku 1948, kdy začal pracovat samostatně, natočil jako hlavní tvůrce více než 30 filmů (Telegram, Manželské etudy, Slavík a růže, Příběhy Odysseovy, Obraz Doriana Graye, Svatební košile a další). Film Železný klobouk byl oceněn na filmových festivalech v Karlových Varech a Montevideu, Tragédie vodníkova v Locarnu ve Švýcarsku, Divoká planeta v Cannes, Terstu, Teheránu a Kroměříži. Televizní diváci si oblíbili populární třináctidílný seriál večerníčků Josefa Kábrta O klukovi z plakátu.
V letech 1956-1958 spolupracoval s francouzským umělcem Jeanem Effelem na filmu Stvoření světa a několikrát navštívil Francii. Při své práci ve filmu se věnoval i další výtvarné činnosti. Ilustroval několik knih (Nové pověsti české, Práče a Jak se zajíček chtěl klouzat J. Mareše, Dodekameron juristický V. Laciny). Hodně kreslil a maloval. Malbě a grafice se soustavněji věnoval po odchodu do důchodu od roku 1979. Práce s animovaným filmem ho ochránila od nepříznivých vlivů různých -ismů, a když se po ukončení zaměstnaneckého poměru vrátil zpět k volné tvorbě, navázal na to, s čím kdysi přestal. Malířské dílo Josefa Kábrta získalo mnoho obdivovatelů na četných výstavách doma i za hranicemi. Promlouvá k divákům srozumitelně a klade otázky, které diváka vždy zajímaly a zajímají i trápí. Dobro a zlo, krása a ošklivost, láska a nenávist - to byly časté náměty jeho děl. Zářivými barvami zobrazoval krásu žen, ale i škleb podivných postav.
Na Josefa Kábrta silně zapůsobilo umění přelomu století, symbolismus a secese, obohatil je však o svou bohatou fantazii, která nemá daleko k vidění surrealistů. Každý svůj obraz opírá o mistrnou kresbu, promýšlí barevnou i prostorovou kompozici, usiluje o zachycení atmosféry. Jak sám řekl, maluje to, co se v něm děje.
Perfektní kresba přímo volala po grafickém ztvárnění. Oblíbil si zejména lept a litografii, u nichž mohl jistotu kresby nejlépe uplatnit. Rád se vracel k námětům svých obrazů, filmů i k námětům, které v něm vzbudila četba literárních děl. Zejména miloval díla F. Villona, Jaroslava Seiferta, Franze Kafky, K. J. Erbena, oslovovaly jej i náměty biblické (Píseň písní, Janovo zjeveni).
První knižní značky vytvořil Josef Kábrt v letech 1945-1946. Soustavněji se tvorbě exlibris a novoročenek začal věnovat až od roku 1977. Vytvořil celkem 179 knižních značek. Používal téměř výhradně techniku leptu, jen výjimečně vícebarevného. Tři knižní značky vytvořil serigrafií, pět pak je zinkografickou reprodukcí kresby. Náměty byly někdy ovlivněny přáním objednatelů, zpracování je však vždy kábrtovské. Častými motivy jsou krásné ženy nebo mužské příšery. I v exlibris se rád vracel ke svým literárním láskám.
Podobně je tomu i u novoročenek, kde více využívá litografie a barevného zpracování. Avšak i zde nejkvalitnější práce vznikají technikou leptu. Za tvorbu knižních značek získal roku 1989, bohužel již in memoriam, cenu Trienale českého exlibris v Chrudimi. Zpočátku tiskl své grafické listy sám, často zkoušel různé technické postupy, vhodnost papíru a měnil barvu tisku. Později zasvětil do tajů řemesla uměleckého tisku svého syna Petra.
Jiří Demel (z archivu Petra Kábrta)

Máme slavného rodáka! Zvolal lomnický patriot Vladimír Mikule v závěru svazečku, vydaného k šedesátinám Josefa Kábrta. Tehdy však bylo jméno Josefa Kábrta známo vlastně jen příznivcům kresleného filmu. Mělo vždy dobrý zvuk. Filmy, které vyšly z jeho dílny, měly punc vysoké kvality výtvarné i řemeslné. Byly oceněny na mnoha mezinárodních festivalech. Sotva by mu jinak bývala svěřena například práce na filmu Stvoření světa a udělena řada dalších významných titulů.
Málokdo však tehdy věděl, že si Kábrt doma maluje jen sám pro sebe a pro své potěšení. A v této malířské osamělosti si dokázal nalézt svou vlastní cestu. Patřil k obdivovatelům Alfonse Muchy. Už jako mladík získal Muchův plakát - litografii, která dodnes visí v jeho bytě. Je šťastným majitelem Muchova Otčenáše, jakož i Princezny Ilsey a rád se těmito poklady pochlubí. Snad proto ho někteří pokládají za pokračovatele secese. Je to však dojem mylný. K tomu stačí srovnání s tvorbou secesních autorů. Snad k tomu svádějí i dívčí portréty, které převažují v jednom období jeho tvorby. Nicméně u Kábrta lze skutečně vystopovat jistou paralelu se secesním symbolismem, ještě spíš však se snovým ovzduším romantismu baudelairovského ražení. Jak už bylo uvedeno, vznikalo Kábrtovo dílo v izolaci a to mu umožnilo navázat na tvorbu čtyřicátých let. Nedotkla se ho ani tvrdá realita let padesátých. Tehdy své vzory hledal spíše ve Španělsku a v surrealismu. Dům na náměstí v Lomnici, kde dnes bydlí, je doslova kouzelným, domem barev, který se vtiskne hned při první návštěvě nezapomenutelně do pamětí. V krásných prostorách bytu visí Kábrtovy obrazy, v ateliéru v podkroví jsou další, pečlivě uložené v poličkách. Je tu i almara, kterou Kábrt sám vyzdobil figurálními motivy. Její obsah je z valné části tajemstvím. Jen jednou jsme do ní vnikli a objevili v ní nádhernou poctu Ingresovi. Dál jsme se nedostali. Mistr se vrátil a obsah skříně je tabu.
Grafice se začal Kábrt systematicky věnovat až velmi pozdě. Jsou sice známa snad čtyři exlibris z jeho rané tvorby kolem roku 1945, vážně se však začal zabývat grafikou až někdy kolem své šedesátky. Věnuje se především leptu, který nejlépe vyhovuje jeho neobyčejně perfektní kresbě. Takto tvoří nejen velké grafické listy, ale touto technikou snad všechna svá exlibris; drobná ploška lístku nejlépe vyhovuje jeho naturelu. Přesnost a smysl pro detail možná souvisí s jeho předchozí prací s filmem. Figurální motiv koncipovaný s výraznou přehledností je zpravidla doplněn atributy kosmických sil. Povyšují jej do snově poetické polohy a dávají mu povahu symbolu. Známe sérii věrných obrazů květin, přesných i po stránce botanické. Doprovázejí je něžné profily dívek. Také veliký otakárek vzlétá z hlavy dívky. S úspěchem se zmocňuje i portrétu. Vzpomínám namátkou na Hanu Kvapilovou, jejíž portrét je doplněn motivem génia z opony Národního divadla. Vzniku tohoto listu předcházely dlouhé debaty u nás v Sobotce. Kábrt tu několikrát i kreslil, jak by list moh vypadat, měnil kompozici a hledal různé možnosti, než se pochlubil hotovým exlibris. Avšak i v portrétu tak říkajíc imaginárním je mistrem. Připomeňme si oba jeho Máchy. Jednoho s Hazmburkem a měsícem v pozadí v ještě poněkud tradičním pojetí, druhého, pojatého zcela osobitě, obklopeného fantastickým rostlinstvem před realistickým pozadím hradu Kosti. Dokáže však přenést na exlibris ze svých obrazů představy hrůzných figur. Proslulý je jeho Jožin z bažin, příšerka, kráčející z pustého tajemna.
Kábrtovy litografie se vyznačují plošností. Buduje je spíše robustně a nic na nich celkem nepřipomíná jeho lepty. Této techniky však dosud na exlibris nepoužil. Známe jen sérii jeho litografovaných novoročenek.
Je však ještě jedna, zcela neobvyklá grafická technika, ve které dokázal své mimořádné mistrovství. Je jí rytina. Jako podklad pro ni však nepoužil kovové desky, ani ocelových nástrojů. Vybral si k své práci velikou, leštěnou desku černé žuly. Do ní psacím diamantem vyryl postavu zamyšlené víly téměř v životní velikosti. Toto své veliké dílo, důkaz bohaté invence a představivosti i nadání, postavil na hrob své ženy na lomnickém hřbitově. Zavítáte-li do Kábrtova rodiště, nezapomeňte se na tamější hřbitov podívat. Krásná deska stojí za vidění a jistě budete souhlasit s tím, že v Lomnici mají slavného rodáka.
Karel Samšiňák (z archivu Petra Kábrta)

Z katalogu výstavy v Turnově 1983:
Jméno Josef Kábrt jsme si zvykli spojovat s českým animovaným filmem, u jehož zrodu i rozletu tento vynikající kreslíř stál. Jako výtvarník působil od roku 1941 ve studiu kresleného filmu ve Zlíně a po válce mezi Bratry v triku u Jiřího Trnky. Netrvalo však dlouho a Josef Kábrt se k naléhavým otázkám své doby vyslovil i jako scénárista a režisér řady snímků, na jejichž počátku stály Telegram, Tragédie vodníkova, Železný klobouk... Bezmála čtyřicet let soustředěné práce, na třicet realizovaných filmových titulů, úspěchy na přehlídkách v Locarnu, Montevideu, Cannes, Teheránu a jinde, by mohlo být uspokojivou životní bilancí. Výtvarník mimořádné invence ale s jistotou zvládl mnohem širší tvůrčí prostor. V posledním desetiletí, kdy se dočkaly realizace dlouho uzrávající výtvarné záměry, se Josef Kábrt představil jako malíř a grafik výpovědi stejně závažné, jakou vydává jeho filmová tvorba.
Výsledkem Kábrtova malířského úsilí je syntéza v podstatě symbolistní malby s prvky surrealistické imaginace. K symbolistům konce 19. století jej poutá snaha "odít myšlenku" tvarem a barvou, stejně jako nepřeberné výrazové možnosti realistické formy. Iracionální prvky vnášejí do jinak statické koncepce obrazů stopy dějů a myšlenkových pochodů. Sepětí s atmosférou pozdního romantismu patrné v Kábrtově filmové práci (Slavík a růže, Obraz Doriana Graye) tematicky usměrnilo i jeho obrazy a grafiku. V historických reminiscencích se ovšem malíř své doby nezříká. Naopak aktualizací "klasických" témat dokazuje, že prožít dramata citů nebzylo výsadou postav Oscara Wilda. Dokazuje, že i dnes zůstávají základním měřítkem lidského jednáná etické otázky dobra a zla, lásky a nenávisti.
Miroslav Cogan

Z katalogu výstavy v Lomnici n/P. 1985:
Když před sedmi lety uspořádal Josef Kábrt svou první velkou malířskou výstavu, vzbudil překvapení a údiv. Známý a obecně uznávaný výtvarník našeho kresleného filmu, obdařený mnoha cenami a diplomy, se pojednou představil jako odvážný malíř velkých pláten, osazených bohatstvím figur a znějících troufale plnými barvami. Zaráželo i zřetelné navázání na tradici evropského umění kolem roku 1900, v tom i na naši secesi. Zdánlivě mimo kontext současné malby se vynořily na jeho obrazech líbezné dívky, zavité bohatou drapérií, zasněné a lákající.
Už tehdy bylo zřejmé, že východiskem tvorby je virtuosní precízně ostrá kresba, jen zdánlivě přesně reprodukující viděné tvary. Ve skutečnosti akcentují její výraz úmyslné lehké deformace. Postavy štíhlých údů a protáhlých prstů s obrovskýma očima nad zúženými tvářemi evidentně žijí svůj vlastní vysněný osud. Pohyb kreslícího pera organicky přechází od tvarů těl k iracionální dekoraci, připomínající mořskou pěnu či skupení oblak, z níž opět mohou vyrůst náznaky postav a obličejů. U obrazů se k tomu pojí barvy hýřivě pestré a mocné, nepohrdající v oslnivé škále zakázanými kontrasty. Srůstání reálných a fantastických prvků vyvolává dojem nápovědi tajemství. Malíř úmyslně a silně okouzluje diváka, mimovolně vtahovaného do dění obrazu. Pootočené i ulpívavě koketující dívky mají něco ze začarovaných princezen pohádek - vyžadují až vynucují si pomoc a mění pozorovatele v rytíře, jenž je hotov pro ně obléci brnění a vypravit se do boje s drakem. V této schopnosti otevření a nedopovědění suverénně hotového obrazu, ve vyzývavě nevšímavém vlákání k spoluprožitku omamného děje vidíme největší kouzlo malířovy práce.
Pozoruhodná je sama její genese. Malby - jakkoliv pro ně krom tvorby o osm let staršího J. Lieslera nenajdeme dnes paralelu - neběží mimo čas: na povrch pouze vytryskl proud, dlouho tajený pod zemí. Je třeba nejprve vrátit se až k malířovu dětství a vzpomínat na okouzlení, s nímž malý chlapec listoval velikými svazky Světozoru a Zlaté Prahy, jimž dali ducha i tvář bravurní ilustrátoři přelomu století. Jejich fascinující svébytná a samostatná čára odkrývala život v neznámých hloubkách. Zřetelně souvisela s výrazem podkrkonošských spiritistů, jejichž medijní kresby divokých květin podivných tvarů viděl - už jako třináctiletý - na výstavě v Lomnici nad Popelkou. Genius loci je v Lomnici silný; domy útulně schované v údolí jsou zdánlivě sevřeny v sobě, stačí však vyjít na Tábor a otvírá se kraj - bývalo vidět až na Prahu - a tehdy vzniká ten zvláštní pocit, vyjádřený malířovými slovy: "Nic nestojí v cestě." To bylo předznamenání.
Rozvíjela je pak studentská léta - tak chudá, že si je ani představit neumíme. Byly to zlomivé roky na konci první republiky a začátky Protektorátu, čas skvělých profesorů pražské Uměleckoprůmyslové školy - oslnivého a klasicky uměřeného dekoratéra Fr. Kysely a zkoumavě přísného rytce linie Jaroslava Bendy. Jistě oba dali mladému umělci dokonalý řemeslný základ, ale nadto i možnost svobodného rozvíjení vlastního talentu. Dokladem toho je nejen jeho práce vlastní, ale i rozdílnost cest, jimiž šli jeho generační vrstevníci - Seydl, Paderlík, Hložník atd. Mladý student tehdy prošel zvláštní metamorfózou: tíha chudoby i lehkost touhy nalezla organicky nejadekvátnější vyjádření v malbách, blízkých tehdejším surrealistům - Muzikovi, Al. Wachsmannovi a jim podobným. Protektorát hodil na tuto malbu své temné stíny - karikující Kábrtovi Klauni z r. 1943 byli censurou vyřazeni ze zlínské výstavy Salonu mladých umělců - ale zatmění srdcí právě tehdy ohnivě rozzářil barevný květ umění Jiřího Trnky, signující budoucí radost osvobození.
Tou dobou byl už malíř Kábrt hotovou osobností. Vznikají obrazy a studie, na nichž s překvapením shledáváme všechny znaky jeho nynější tvorby. Je to precizní čára i silná lokální barva, jasné rozvržení figur i prolamování obrazového prostoru vsouvanými plochami a zrcadly, kočičí hravost mládí i dychtivá dravost efektu. Z té doby jsou obrázky - jen pár se jich zachovalo a současná výstava je ukazuje - jež kvalitou nezadají pracem Jiřího Trnky. Tak vysoko lze tuto časnou tvorbu hodnotit.
Z následujících let známe jen stovky kresebných studií - většinou naprosto reálných portrétů i velmi pěkných krajin - a pak obrovskou, ale také velmi úspěšnou práci v kresleném filmu. Ve zlínském studiu kreslených filmů, jež bylo líhní talentů budoucích tvůrců slavného českého animovaného filmu, si právě Trnka v roce 1945 vybral Kábrta pro spolupráci v legendárním pražském studiu Bratři v triku. Kábrt se stává Trnkovým animátorem (Zasadil dědek řepu) i scénáristou (Liška a džbán), od roku 1949 sám režíruje (Freiwilligův Telegram) a dál už sám filmy vytváří. Snad jen pamětníci dokážou ocenit ten jiskřivě osvobodivý zruch, humor a radost, jež kreslený film přinesl Čechám i světu. Připomeneme jen skvělou Tragédii vodníkovu na námět písničky Voskovce a Wericha z r. 1958, výbušnou, prudkou, řinčivě chechtotnou, adresně kritickou vůči byrokratům a osvobodivě vydechující kypivou energií. V průběhu práce pro film Kábrt mnohokrát měnil kůži i tvář. Dokázal pochopit a prožít ducha i formu projevu svých spolupracovníků do té míry, že prokázal téměř schopnost převtělení. Bylo nemalým problémem převést do pohybu a oživit hranaté figury Ladovy, oblé panáčky Effelova Stvoření světa či duchově vznosné postavy Beardsleyovy ve Slavíku a růži. A zde nelze nepřipomenout Kábrtovu absolutní visuální paměť: na požádání je schopen hodit na papír kresbu Ladovu, Alšovu, Preislerovu či Zrzavého, předsíň si vymaloval ve stylu Alfonse Muchy, skříň pokryl malůvkami datovatelnými na sklonek 18. století, a vedle pověsil francouzský románský krucifix - na štěstí jím samým uvařeným z moduritu. Mohl také proto svým filmům dávat výtvarný charakter, jenž nejlépe odpovídal tématu a psyché doby, pro niž byl určen - jeho protiválečný Železný klobouk (1961) tak dosud působí aktuální živostí.
Ovšem věrnou láskou mu zůstali mistři údobí, kdy se Evropa před první světovou válkou ocitla na rozcestí humanismu a civilizace - ať už nesou označení secese, Jugendstilu či Art Nouveau a ať je to náš Mucha, vídeňský Klimt či ruský Vrubeľ. V tomto návratu je kus opojení mohutností a mohoucností člověka i lidí, díl oslnění ženskou bytostí, ilustrace k "pohádkám o věčné touze" i "pohádkám špatně končícím", "poutím k Eldoradu" i do "údolí nového království". Nač tajit hřích, všechny ty názvy platí dílům literárním, básnickým a hudebním. V malbě vskutku jediný Jan Preisler byl tomuto údobí beze zbytku práv. Někdejší rozjitření vysoko překryl oficiální optimismus kultury první republiky - teprve na jejím sklonku starý jed smutné vášně prolnul tvorbou surrealistů.
Pověděli jsme dřív a zdůrazníme teď, že Kábrt jako malíř byl v podstatě hotovou tvůrčí osobností už kolem roku čtyřicet pět. Každodenní osmihodinová dřina v kresleném filmu samozřejmě přidala na jistotě jeho kresby a maličko ubrala bezprostřednosti, ale volná tvorba od sklonku šedesát let je právě jen punkevním tokem, organicky vytrysknuvším na povrch ve chvíli, kdy jí bylo zapotřebí. Tisíc výhrad a tisíc replik by bylo možno pronést in margine jeho díla. Ale všechny by měly platnost jen tehdy, kdyby existovaly pevné kánony umění, jak si je představovali Němci v období Tisícileté říše, a kdyby samo umění bylo něčím určitým, neměnným a tedy mrtvým. Je tomu naopak. Nebylo snad krásnějšího popření "pravého německého umění", než jaké kdysi manifestoval svou tvorbou Trnka a jeho druhové. Podobně dnes: je možno vést spor je-li Kábrtova práce "secesí filmového údobí" či "filmem Jugendstilu", nelze jí však upřít oprávněnost, vazbu na naše současné dění a především život a životnost. Nemáme tu zdaleka na mysli obdiv sběratelů a přízeň obecenstva, za podstatné pokládáme, že v našich létech malíř realizoval výtvarné sny, jež se mu zdály v čase osvobození.
Ivo Kořán


Samostatné výstavy JK:

1977 - Lomnice nad Popelkou
1978 - Praha, Kroměříž
1979 - Lomnice nad Popelkou, Semily
1980 - Zakopané (Polsko), Kroměříž, Lomnice nad Popelkou
1981 - Sobotka, Valašské Meziříčí
1982 - Sokolov
1983 - Turnov, Opava
1985 - Lomnice nad Popelkou

podpis Josefa Kábrta
Josef Kábrt /In memoriam/ - lept Oldřicha Kulhánka 1989, 154x70

exlibris Far Rodis pro Petra Kábrta (syna a tiskaře JK) - kombinovaná technika Renaty Šimlíkové 1990, 78x59

O mně:

Pana Kábrta jsem pro sebe objevil ještě za jeho života na konci osmdesátých let. V té době jsem začínal s grafikou. A na nějaké výměnné schůzce jsem získal jeho litografii a lept. Ale osud chtěl, abychom se jen míjeli. Chtěl jsem od něho exlibris, sehnal jsem adresu do Lomnice, ale on mi odepsal smutný dopis, ať se nezlobím, ale že už to nepůjde. Nezlobil jsem se, vždyť několik dalších výtvarníků na mou žádost ani neodpovědělo - dodnes mám ten dopis schovaný. Po letech jsem se vymotal z životních peripetií a před pár lety jsem se pustil do rozšiřování sbírky. Tentokrát "pomohla" moje dlouhá nemoc, kdy jsem byl rád, že mohu doma sedět aspoň u počítače a že existuje Aukro. Na internetu jsem našel i kontakt na Kábrtova syna Petra, který jeho dílo dále oživuje a kterého doufám i těší, že chci o jeho tátovi vědět ledacos a že chci mít ve sbírce kdeco.
Nejprve jsem chtěl sbírat podle mne "melancholické" dívky a ženy, které brnkaly na struny cítění z mého nesnadného dětství a mně se zdálo, že jim občas rozumím. Poté jsem začal vnímat, že i ostatní Kábrtovy grafiky mají hlubokou pozitivní duši a rozhodl jsem se sbírat všechny - bohužel některé unikáty mi do té doby unikly. Zjistil jsem, že Kábrtovi mágové a "imaginární bytosti" vůbec nejsou zlí jedinci, jak někteří odborníci píší, ale že jsou jen smutní ze své vševědoucnosti a z té budoucnosti, do které vidí. Dlouho mi pak trvalo, než jsem "překousnul" Kábrtova nejtěžší témata náboženství a smrti z konce jeho života, ale ani u nich dnes nenacházím pražádnou zlobu a negativní emoce - jsou to jen myšlenky či průvodci svého autora v těžké nemoci - podobnou jsem prošel i já a tak to možná začínám trochu chápat. Dílo Josefa Kábrta je pro mne vždy pozitivem, vzpruhou i výzvou, která vnáší úsměv na mou tvář a klid do mé duše, a taky mne pohání dál hledat střípky jeho díla, které někdy zavál už čas, tak aby i ostatní lidé mohli objevit něco nového, co je možná jako mne dokáže naplnit.
Mnozí tvrdí, že Kábrt se shlédl v secesi. Já si myslím, že přebíral z různých směrů to, co vyhovovalo jeho životnímu názoru a vytvořil svůj vlastní jednoznačně identifikovatelný styl, který byl zejména založen na brilantním zvládnutí technik tvorby. Jeho neopsatelné valéry a všudypřítomné "kuličky" jsou součástí kábrtovského vidění, protože on nepotřeboval modely - ty už měl v sobě.
Ilustrací pro knížky a filmy na diapáscích neprovedl Kábrt mnoho. Některé dětské knížky vydalo nakladatelství Artia pouze v cizích jazycích a je jich stále plná Evropa, ale český čtenář o tom neví.
Málo známé obrazy pana Kábrta jsou velkoplošným a barevným završením jeho vizí. Bohužel naše galerie jsou v tomto ohledu velmi skoupé a naděje na samostatné muzeum JK je dnes mizivá.
Snažím se proto zkompletovat svou sbírku děl tohoto skvělého autora, zejména doplněním chybějících exlibris, PF a volné grafiky, ale nepohrdnu ani jinými artefakty, pokud jsou pro mne cenově dostupné. Na tomto blogu chci zveřejnit vše, co s Josefem Kábrtem souvisí a co mi je nebo bude známé - záleží to i na vás.
Prosím proto všechny sběratele, kteří by mi sbírku dokázali doplnit, aby nabídli své grafiky k výměně za mé dubly Josefa Kábrta případně i jinou grafiku nebo přímo k odkupu. V takovém případě mi zanechte prosím na sebe nějaký kontakt v komentářích - komentáře nejsou veřejně přístupné! Budu vám velmi vděčný a tímto vám potvrzuji, že nemíním svou kábrtovskou sbírku rozprodat - chtěl bych, aby i po letech někde zůstala jako celek a aby její digitální podoba dále zůstala ke studiu a pro potěšení na internetu. Pokud bude zájem, poskytnu přispěvatelům digitální podobu ve formě soupisu a v podstatně vyšší kvalitě obrázků na CD.
Zajímavou kapitolou jsou filmy Josefa Kábrta. Těm on zasvětil většinu svého života. Snad všichni známe večerníčky O klukovi z plakátu. Ale co víme o dílech oceněných na významných světových přehlídkách (například v Cannes)? Proč u nás nejsou vysílány skvělé pohádky nebo postřehy ze života, které dodnes neztratily na humoru ani aktuálnosti témat? Při zhlédnutí humanistického akčního filmu Avatar z roku 2009 jsem viděl před sebou nadčasovou Divokou planetu z roku 1973, kterou režíroval většinou dálkově z Paříže René Laloux a v Praze ji realizoval Josef Kábrt. Neexistuje knižní ani internetový soupis filmových děl tohoto člověka, přestože významné filmové servery přijaly většinu mnou nabídnutých dat. I cizina si i v případě Kábrta více váží kvalitní české práce než ČR. Nejširší seznam nám předkládá názvy asi 30 filmů. Mně se zde zatím podařilo tento počet rozšířit na 66 řad se 121 filmy - viz kapitola Filmy Josefa Kábrta. Díky internetu jsem mnohé již i viděl, ale stále jich hodně chybí. Za 8 tehdy nedostupných filmů děkuji pracovníkům Krátkého filmu Praha, například Zajíčka se jim podařilo na můj účet zdigitalizovat z poslední známé kopie a tak už ho promítal i CSfilm. V současnosti aspoň Kábrtova stěžejní díla konečně vyšla na DVD.

Upozornění - poslední dobou se často i renomovanými galeriemi vydává za dílo Josefa Kábrta z Lomnice nad Popelkou dílo výrazně méně specifické jeho jmenovce, učitele a malíře Josefa Kábrta z Úpice, který se bohužel narodil taky roku 1920 - viz http://www.rodinne-domy.info/jkabrt/index.htm, tento kreslil zejména krajinky a portréty.
Občas se někteří prodejci jménem Josefa Kábrta snaží prodat i díla málo známého Václava Kábrta.

s Jiřím Trnkou v roce 1945
z domluv nad Stvořením světa v Paříži v šedesátých letech
z první výstavy obrazů v Lomnici v roce 1970 (doleva od uprostřed stojícího Josefa Kábrta herci Oto Šimánek a Jiří Holý a profesor Kořán, zprava malíř Oldřich Oplt a lomnický sběratel Vladimír Mikule)
s hercem Jiřím Holým
v ateliéru v sedmdesátých letech
jak viděl konec života - kresba z pozůstalosti

Bude dále doplňováno

článek Ilustrace a kresby JK - viz http://kabrt-josef.blog.cz/1002
 


Komentáře

1 MarcoF | E-mail | Web | 18. ledna 2017 v 11:33 | Reagovat

Máte spoustu zajímavých článků

2 wacurCoask | E-mail | Web | 3. července 2018 v 16:44 | Reagovat

В современном мире получить высокооплачиваемую работу достаточно сложно, для этого необходимо как минимум иметь документ, который подтверждает квалификацию специалиста. Как правило, заработная плата рабочего напрямую зависит от его опыта и умений, однако без специального документа все же не обойтись. Зарабатывать действительно хорошие деньги может только тот человек, который владеет знаниями, умениями и практическими навыками по своей специальности. Если Вы - талантливый работник, но не можете устроиться на предприятие, потому что у Вас нет документа об образовании - обращайтесь в "Учебный центр"! У нас можно <a href=http://cpurf.com>купить удостоверение бурильщика</a> или любой другой специальности , которое позволит Вам обрести желаемую работу.

Многие повара, слесари, сантехники, электрики и другие рабочие уже смогли заказать у нас удостоверение для успешного трудоустройства. Все документы, которые изготавливает компания "Учебный центр", являются подлинными, поэтому Вам не придется беспокоиться о том, что при проверке удостоверения могут быть выявлены какие-либо неточности.

Среди наших клиентов также много граждан, которые потеряли удостоверение и хотели бы его восстановить. Также с компанией "Учебный центр" можно получить второе образование, если Ваша специальность мало востребована в регионе, где Вы проживаете.

Обратиться за покупкой удостоверения необходимо именно в нашу компанию по следующим причинам:

1.    У нас Вы можете заказать любое удостоверение для рабочей специальности.
2.    Оперативно отвечаем на заказы и высылаем готовые документы покупателю.
3.    Полная конфиденциальность для всех наших клиентов. Ваши личные данные будут храниться в нашей базе до того момента, когда документ будет оформлен. После выполнения заказа мы безвозвратно удалим Ваши персональные данные.

Мы гарантируем быструю и надежную доставку готового документа в любой регион Российской Федерации. Перед тем, как осуществить оплату заказа, Вы сможете проверить качество изготовленного документа и убедиться в том, что все данные указаны верно.

Узнайте больше о положительных качествах нашей компании лично, позвонив нам по телефону справочной службы. Все контактные данные Вы найдете в специальном разделе. Также Вы можете заказать обратный звонок - наш сотрудник в скором времени Вам перезвонит.

3 metviSycle | E-mail | Web | 7. července 2018 v 3:56 | Reagovat

Найти достойную работу без специального образования можно с нашей помощью - достаточно просто приобрести необходимый документ!

Специальное образование - это один из шансов получить хорошую достойную работу, с карьерным ростом и всеми социальными бонусами. Конечно, такое место можно получить и другими способами. Например, имея хорошие связи, знакомства. Что же делать в том случае, когда человеку приходится рассчитывать только на себя? Сдавать вступительные экзамены в вуз? Как правило, бюджетных мест либо очень мало, либо они все уже заняты, а обучение на контракте обойдется очень дорого. Если же Вы знаете теоретический материал, который уже успели применить на практике, для Вас нет никакого смысла тратить время на скучные лекции. Стоит ли вообще изучать предметы, которые Вам вовсе не пригодятся? Как тогда получить хорошую работу?

Выход - есть, и этот выход - удостоверение специалиста. Для специалистов, которые уверенно разбираются в своей отрасли и хотят найти официальную работу, мы предлагаем купить удостоверение. Таким образом, Вам не придется тратить впустую несколько лет своей жизни, оплачивая при этом сессии и затрачивая деньги на взятки преподавателям - Вы сможете получить хорошую должность с достойной зарплатой. Просто покупайте корочку, предоставляйте ее в отделе кадров, и шанс, что Вы получите хорошее место, увеличится! Многие наши клиенты уже добились своих целей, получив работу своей мечты.

Многие люди, прочитав текст выше, могут подумать, что такой документ - подделка. Однако это не так. Это официальный бланк со всеми необходимыми отметками, печатями. На них указываются все необходимые данные. Вы лишь должны выбрать специальность, которую хорошо знаете. В скором времени Вы получите удостоверение, которое будет иметь все необходимые отметки и не вызовет ни у кого вопросов относительно его происхождения.

Реализующееся у нас удостоверение значительно поможет улучшить уровень Вашей жизни. Вам не придется больше работать на низкооплачиваемых должностях без трудового стажа и социальных гарантий. С данным документом Вы легко сможете зарабатывать достойные деньги, а также надеяться на карьерный рост. Также станут доступны абсолютно бесплатные курсы повышения квалификации, что также играет немаловажную роль.

Обладая всеми необходимыми навыками для работы пекаря, слесаря, монтажника и т.п., Вы сможете <a href=http://okziz.com/dimitrovgrad/elektromonter-po-remontu-i-obsluzhivaniyu-elektrooborudovaniya>купить удостоверение электрика</a> в нашей компании. Позаботьтесь о своем будущем благосостоянии уже сегодня!

4 blewaBeems | E-mail | Web | 8. července 2018 v 21:20 | Reagovat

Вы думаете, что обучение в современных ВУЗах и профильных училищах эффективно? Нужно ли тратить несколько лет, чтобы получить диплом, который позволит работать по выбранной специальности, или же есть более простые способы устроиться на высокооплачиваемую работу? Обращайтесь в компанию Gosvus, чтобы получить документ об окончании высшего учебного заведения, колледжа или техникума быстро и максимально выгодно! Мы предлагаем <a href=http://yaroslavl.gosvus.com>купить диплом в Ярославле</a> образца того года, который Вам будет нужен - заказ необходимого документа можно сделать в любое удобное время.

За пять лет своей деятельности компания Gosvus сумела собрать обширную базу благодарных клиентов. Все документы, изготовленные в нашей компании, имеют необходимые печати и подписи, а также идентификационные номера, вся информация наносится на официальные государственные бланки, поэтому у Вашего работодателя не возникнет вопросов по поводу подлинности диплома.

Все данные нанесены на документы краской, устойчивой к истиранию при физическом воздействии. Дипломы печатаются на специальных бланках государственного образца.

Сотрудничать с нами выгодно и удобно - мы предоставляем беспрецедентно низкие цены на услуги и бесплатную доставку товара по всей РФ и даже в страны ближнего зарубежья! Изготовление и доставка диплома занимают всего два дня, поэтому уже в скором времени Вы сможете получить желаемый документ. Все расходы на оплату слуг транспортных компаний Gosvus берёт на себя. Мы предлагаем несколько способов доставки заказа - выбирайте для себя наиболее удобный:

1.    Если Вы выберете курьерскую доставку, то сможете получить посылку уже через 1-2 дня, для жителей отдаленных регионов мы предлагаем доставку Почтой России - оплатить заказ можно после получения, таким образом, Вы сможете проверить корректность указанной в документе информации.

2.    Мы можем также передать посылку транспортом, однако в этом случае потребуется полная предоплата заказа.

Оплатить заказ на нашем сайте клиент может одним из 20 предложенных способов.

В компании Gosvus Вы можете заказать изготовление сразу нескольких документов - дипломов, удостоверений и т.д. Добавьте к диплому о высшем образовании какие-либо справки, свидетельства или удостоверения, и расширьте свои шансы на получение высокой зарплаты, надбавок или льгот!

Чтобы уточнить какие-либо детали относительно предстоящего заказа, обращайтесь к нашим сотрудникам. Мы практически постоянно на связи!

5 bosadTug | E-mail | Web | 9. července 2018 v 13:47 | Reagovat

Если Вам нужно срочно получить удостоверение любой рабочей специальности, обращайтесь к нам! Для этого переходите на сайт нашей организации - "Центральное Бюро Удостоверений". Мы предлагаем <a href=http://cburf.com>купить удостоверение каменщика</a> , которое позволит Вам получить высокооплачиваемую работу. Также у нас можно заказать документ о прохождении интернатуры, повышения квалификации и не только.

Наши услуги будут полезны как зрелым гражданам, так и молодым студентам, которые не хотят тратить лучшие годы своей жизни на прохождение обучения. Современные образовательные учреждения не всегда готовы предоставить своим ученикам должный уровень знаний. Вам больше не придется посещать бесполезные занятия и оплачивать сессии. Хватит тратить время впустую - начинайте зарабатывать прямо сейчас, а об образовании позаботимся мы!

Сотрудничество с нами имеет массу преимуществ, так как мы предлагаем качественные документы государственного образца по самой доступной цене. Покупайте удостоверение со скидкой в 25% при оплате покупки банковскими картами Visa, MasterCard или с помощью электронных платёжных систем QIWI, WebMoney и Яндекс. Деньги! Обратите внимание на то, что при оплате заказа наличными скидки не предоставляются.

Чтобы оформить заявку на нашем официальном сайте, Вам понадобиться совсем немного времени. Укажите интересующую Вас специальность, а также впишите все необходимые данные, чтобы наши специалисты могли начать изготовление документа. В ближайшее время наш специалист свяжется с Вами для уточнения условий сотрудничества. Оставить заявку на сайте Вы можете в любое время дня и ночи.

Не думайте о рисках! Заказанноеу нас удостоверение практически не отличается от оригинала и имеет все необходимые печати и подписи. Такое удостоверение пройдёт любую проверку подлинности. Наша компания предоставляет следующие гарантии качества изготавливаемых документов:

1.    использование бланков государственного образца при изготовлении документов;
2.    Краска, которой напечатан текст, не стирается при физическом воздействии.
3.    Документ содержит все необходимые подписи, печати, информацию об учебном заведении и т. д.

Всё ещё сомневаетесь, стоит ли покупать документы? Подумайте о том, что от простой покупки, оформление которой займёт у Вас всего 5 минут, зависит уровень Вашей зарплаты и карьерный рост. Хватит откладывать на потом принятие важных решений - действуйте и звоните нам прямо сейчас!

6 hinpuweddy | E-mail | Web | 12. července 2018 v 3:11 | Reagovat

Эксклюзивные подарки из янтаря, купленные в нашем интернет-магазине, помогут Вам наладить отношения с близкими людьми, начальством или клиентской аудиторией. Мы занимаемся изготовлением подарочной продукции, которая подойдет для любого праздника.

Статуэтки, подарочные наборы или, например, чашки из янтаря отличаются особой теплой цветовой гаммой - такие подарки станут прекрасным сюрпризом как для мужчины, так и для женщины.

На нашем сайте представлено огромное количество оригинальных изделий из янтаря, особой популярностью среди которых пользуются:

-    часы с оригинальным дизайном;
-    элегантные украшения - колье, кулоны, бусы, браслеты;
-    оружие - кортики, ножи, кинжалы;
-    настольные игры;
-    подвески, шкатулки из янтаря, декоративные панно;
-    рамки для фотографий, пепельницы, различные фигурки;
-    разнообразные статуэтки в виде животных, людей, богов;
-    посуда из янтаря - сервизы, солонки, конфетницы, бокалы и многое другое.

Многие компании заказывают у нас янтарные сувениры с нанесением фирменного логотипа в подарок своим клиентам и бизнес - партнерам.

Отправляем бокалы из янтаря , а также любые другие изделия во все города России. кроме того, нашими покупателями могут стать жители стран СНГ, ведь мы предлагаем только качественную и оригинальную продукцию по доступным ценам. Заказав в нашем интернет - магазине какой-либо сувенир, Вы сможете убедиться в профессиональной работе наших мастеров.

Наши специалисты готовы создать сувениры из янтаря, посуду и другие изделия по эксклюзивному макету специально для Вас! Ознакомиться с примерами продукции можно на сайте нашего интернет-магазина. Кстати, некоторые сувениры продаются заказчикам вместе с авторскими правами, поэтому их мы на сайте не размещаем.

Достаточно часто наши клиенты заказывают не только яйца из янтаря, но и различные брелки, статуэтки, шкатулки и т.д. День Рождения начальника, повышение коллеги, именины ребёнка - для любого торжества у нас есть особые сувениры "Восточный календарь".

Поэтому если Вас интересует <a href=https://souvenir-vip.ru/category/aksyessuary/shkatulki/>шкатулки в подарок</a>, то с нами Ваш бизнес станет еще прибыльнее! Тем, кто занимается реализацией сувениров, мы рекомендуем без промедления обратиться в нашу компанию. У нас Вы найдете самые низкие цены на оптовые закупки, а также сможете организовать регулярные поставки изделий для своего магазина.

Обращайтесь к нам, чтобы заказать оригинальные изделия из янтаря в подарок для любого праздника!

7 gayfifrica | E-mail | Web | 18. července 2018 v 10:49 | Reagovat

Интернет - магазин "Домастер" предлагает <a href=https://domaster.ru/magazin/okna/ruchki-okonnye/ruchki-okonnye-s-zamkom/ruchka-okonnaya-s-zamkom>ручки с ключиком купить недорого</a> и другие комплектующие для современных окон ПВХ. Предоставляем 100% гарантию качества товара, предоставляем действительно низкие цены!

Купить оконные гребенки рекомендуется для тех, кто решил установить пластиковое окно в помещении и детьми или животными. Такие приспособления необходимы для организации комфортного проветривания - аксессуар позволяет фиксировать створки в открытом положении в нескольких вариантах (4-5 позиций). Звоните нам, если Вам требуется недорогая гребенка для алюминиевых окон, либо изделие премиум - класса.

Если Вы хотите установить детские замки на окна советуем обратить внимание на современную модель блокиратора с тросиком. Тросик устанавливается на профиль рамы и крепиться одновременно на створку - подобный механизм по своему действию напоминает дверную цепочку. Таким образом, открыть форточку малыш сможет только на ограниченную ширину - длину тросика.

В нашем магазине можно приобрести замки с тросиком для пластиковых окон следующих брендов: Elementis, KidStop, CableLock, PenKid и многих других. Благодаря предложенному у нас широкому ассортименту, Вы сможете подобрать замок в цвет к своему окну. У нас есть чёрные, белые, золотистые модели и не только.

Помимо гребёнок и механизмов с тросиком, в продаже имеются поворотные блокираторы, ограничительные ножницы, а также противовзломные системы. Сотрудники компании "Бросс" готовы предоставить консультацию, а также помогут подобрать для Вас множество приспособлений и комплектующих для окон, среди которых: замки, ручки, москитные сетки и многое другое.

Для заказа продукции в нашем интернет - магазине достаточно на 300 рублей выбрать представленных товаров. При этом, чем больше единиц товара Вы закажете, тем ниже будет итоговая стоимость покупки. Мы отправляем товар в любые населенные пункты Российской Федерации. Для жителей Москвы удобной станет услуга самовывоза. Оплатить покупку Вы сможете, перечислив деньги на расчетный счет или отправив средства на кошелек в системах Киви и Яндекс.Деньги.

Хотите узнать еще больше? Все контактные данные Вы найдете на нашем официальном сайте - свяжитесь с нашими специалистами, чтобы получить консультацию относительно интересующего Вас изделия. От правильного выбора аксессуара для окна зависит безопасность детей - об этом необходимо помнить!

8 herarLef | E-mail | Web | 20. července 2018 v 19:07 | Reagovat

Интересует <a href=http://www.sauna-eureca.ru>сауна с девушками</a> с комфортными условиями для отдыха и релакса? Ждем Вас в гости - у нас Вы можете отдохнуть в компании или же со своим партнером, мы предлагаем заказать парилку как на сутки, так на несколько часов. Принимаем заявки по телефону или в режиме онлайн. Посетив наш официальный сайт, Вы сможете ознакомиться с расценками на все услуги, которые мы предлагаем.

Если Вы ищете наилучший вариант, Вам подойдет сауна в Красногвардейском районе в Спб! Кроме того, у нас Вы можете получить скидку на услуги, ведь мы привыкли радовать наших клиентов акционными предложениями. Заказывайте сауну заранее либо на первую половину дня, чтобы воспользоваться сниженными тарифами без каких-либо проблем. Для семейного отдыха или коллективного времяпровождения мы предлагаем множество уникальных предложений со своими особенностями.

В том случае, если Вас заинтересовала сауна с девушками, можно воспользоваться услугой "Корпоратив в сауне". На утро после такой вечеринки вместо головной боли Вы почувствуете лёгкость в мышцах, бодрость и жизнерадостность! Каждому клиенту гарантируем индивидуальный подход - обращайтесь и мы поможем правильно выбрать парилку для каждого из Ваших гостей.

Помимо встреч "без галстуков", бани, сауны в спб также идеально подойдут для отдыха всей семьей. Кроме парилки, Вы можете посетить наш бассейн, от которого Ваши дети будут точно в восторге. Предоставив детям возможность активного отдыха в бассейне, Вы сможете заказать для себя СПА-процедуры, оценить все преимущества ароматерапии и многое другое. Профессиональные массажисты всегда к вашим услугам - Вы можете заказать услугу массажа у нас или же позвонить своему мастеру.

Отдых в бане - это отличный способ закалить и омолодить организм. У нас Вы можете заказать сауну на сутки, чтобы устроить для своих близких необыкновенный отдых. Кроме профессиональных массажистов, Вы также можете пригласить в сауну, к примеру, артистов, которые организуют праздник для Ваших детей.

Кстати, к нам приходят компании близких друзей, чтобы расслабиться за бокалом пива, спеть в караоке или поиграть в настольные игры. Нести с собой тапочки, полотенца и простыни не нужно - всё это мы предоставляем за символическую цену.

Обязательно посетите нашу сауну и оздоровите свой организм в любое время года. Зимой парилка помогает повысить иммунитет к простудным заболеваниям, а в тёплую пору делает Вашу кожу гладкой и шелковистой - то, что нужно для сезона коротких рукавов и шорт!

9 herarLef | E-mail | Web | 20. července 2018 v 21:58 | Reagovat

Нужна <a href=http://www.sauna-eureca.ru>сауна недорого</a> с современным оборудованием и комфортабельной комнатой для отдыха? Обращайтесь к нам - заказать парилку можно как для двоих, так и для крупной компании, на несколько часов или на сутки. Принимаем заявки по телефону или в режиме онлайн. Кстати, на нашем интернет - сайте Вы можете ознакомиться с актуальными расценками заведения.

Наша парилка - это лучшая современная сауна в Красногвардейском районе в Спб! Мы регулярно объявляем о различных акциях, в рамках которых предоставляем своим клиентам скидки на услуги. Чтобы заказать сауну по сниженной стоимости, звоните нам заранее или же бронируйте парилку на дневное время. Помимо этого, для различных категорий посетителей (влюблённых, коллег, семейных пар и т. д.) мы разрабатываем уникальные предложения.

Если Вас интересует сауна с девушками, выбирайте на сайте услугу "Корпоратив в сауне" и оформляйте заявку. Последствия такой вечеринки не принесут усталости и головной боли - напротив, Вы ощутите прилив сил, бодрости и энергии! Каждому клиенту гарантируем индивидуальный подход - обращайтесь и мы поможем правильно выбрать парилку для каждого из Ваших гостей.

Помимо встреч "без галстуков", бани, сауны в спб также идеально подойдут для отдыха всей семьей. Кроме парилки, Вы можете посетить наш бассейн, от которого Ваши дети будут точно в восторге. Пока дети резвятся в воде, взрослые могут спокойно посетить СПА-процедуры, заказать расслабляющий массаж или поужинать, к примеру, морепродуктами. Профессиональные массажисты всегда к вашим услугам - Вы можете заказать услугу массажа у нас или же позвонить своему мастеру.

Отдых в парилке благотворно влияет на организм человека и позволяет предотвратить множество болезней. Закажите наши услуги на сутки и устройте незабываемый уик - энд для своих близких. В сауну можно пригласить не только мастеров СПА-процедур, но и костюмированных артистов для детского праздника.

Кстати, к нам приходят компании близких друзей, чтобы расслабиться за бокалом пива, спеть в караоке или поиграть в настольные игры. Нести с собой тапочки, полотенца и простыни не нужно - всё это мы предоставляем за символическую цену.

В любое время годы Вы можете посетить нашу сауну и заказать полный спектр СПА-процедур. Зимой парилка помогает повысить иммунитет к простудным заболеваниям, а в тёплую пору делает Вашу кожу гладкой и шелковистой - то, что нужно для сезона коротких рукавов и шорт!

10 moverFoEni | E-mail | Web | 26. července 2018 v 4:57 | Reagovat

Разобравшись в том, каким образом работает принцип осознанного сновидения, и как им можно управлять, вы сможете качественно улучшить свою жизнь. Рационализировать и разукрасить бытие поможет современное решение - прибор для осознанных снов. Уникальную и инновационную разработку купить Вы можете уже сегодня.

Как часто бывали с Вами случаи, когда Вы не могли до конца осознать, во сне Вы находитесь или в реальности? А сколько раз вам снились кошмары? Помимо этого, многие люди впадают в состояние паралича во время сна - при этом Вам кажется, что Вы не можете двигаться. Существует уникальная возможность избежать неприятных ощущений во сне и самому выбирать сюжет сновидения, который станет увлекательным путешествием Вашего подсознания. Купите "DreamTrainer" и забудьте о проблемах со сном!

Метод осознанных сновиденийпозволяет полностью управлять развитием событий во сне - Вы сами можете выбирать сюжет своего сновидения, став практически разработчиком виртуальной реальности. Реализуйте во сне любые фантазии, избавляйтесь от фобий, раскрывайтесь творчески - приборы для осознанных сновидений созданы именно для этих целей.

Методика, по которой работает прибор осознанного сна инновацционна и, как все гениальное, достаточно проста. Установите прибор на дужку очков перед его использованием - акселерометр будет реагировать на малейшие движения, подавая сигнал на светодиоды. Таким образом, обращая внимание на изменения индикаторов, Вы сможете контролировать свое состояние. Приучая свой мозг контролировать состояние реальности в дневное время, вы, со временем, сможете перейти к осознанным сновидениям и полностью раскрыть их потенциал.

<a href=https://claps.me/catalog/pribory-dlya-osoznannykh-snov/dreamtrainer-proverka-osoznannosti/>Прибор проверки осознанности</a> является результатом многих исследований, направленных на изучение возможного влияния человека на развитие событий во сне. В ходе изучения специалисты выяснили, что главным условием контроля сновидений является умение осознавать состояние реальности, а окружающие факторы не имеют никакого значения. Осознанные сновидения доступны!

Тренировки не займут у Вас много времени, справиться с ними может любой желающий. Освоив простую методику, Вы сможете распознавать реальность и использовать это свойство для управления своими снами. Те преимущества, которые вы получите, в тысячи, если не миллионы раз выше по сравнению с доступной стоимостью прибора. Оцените преимущества осознанных сновидений, заказав на нашем сайте прибор "DreamTrainer".

--
#35576

11 kelisNitte | E-mail | Web | 31. července 2018 v 20:01 | Reagovat

Сон является неотъемлемой и важной частью жизни любого человека, однако далеко не все из нас уделяют своей трети жизни должное внимание. Как результат, мы очень многое теряем и недополучаем - в данном случае, речь не только о физическом восстановлении организма, но и разных психологических аспектах. Осознанные сны - данный феномен волнует умы многих ученых.

Тот факт, что осознанные сновидения могут влиять на жизнь человека, известен уже очень давно. Однако и по сей день наука недостаточно изучила данное явление и ей на помощь пришел технический прогресс - прибор "DreamTrainer", с которым вы откроете поистине новые возможности, реализуется у нас по доступной цене. Чтобы купить дивное приспособление, свяжитесь по телефону с нашим менеджером или оставьте заявку на сайте, которую мы рассмотрим в скором времени.

<a href=https://claps.me/catalog/pribory-dlya-osoznannykh-snov/dreamtrainer-proverka-osoznannosti/>Осознанный сон</a> - это такое состояние, когда человек спит, но при этом четко осознает это и может управлять сознанием. Наш инновационный прибор и осознанный сон позволяют:

-    реализовать любые свои фантазии, включая сексуальные;
-    ощущать реально любые внешние факторы;
-    разобраться с проблемами психологического плана, уловить их суть побороть фобию любого плана;
-    максимально раскрыть свой внутренний мир и творить в любой из областей, найдя наиболее подходящий образ для будущих работ.

Пользуясь прибором, вы сможете в любой момент времени осознать, что это сон, открывающий перед вами безграничные возможности.

О том, чтобы научиться контролировать свой сон, мечтают многие люди. Заказав на нашем сайте прибор "DreamTrainer", Вы сможете осуществить Ваше желание и получить незабываемый опыт. Вы быстро научитесь входить в состояние осознанных сновидений и проверить реальность на прочность. Стоимость прибора доступна всем, а суть его работы состоит в том, чтобы выполнять тренировку сознания с помощью специальных световых индикаторов. Проверка реальности необходима для того, чтобы вы четко могли осознавать, в каком из состояний находитесь в текущий момент времени. Специальный акселерометр, который входит в состав прибора, предназначен для распознавания любых изменений положения тела человека. Нужную чувствительность для того, чтобы исключить ложные срабатывания, можно задать в настройках.

Научив себя осознавать реальность и уметь проверять ее в любой момент времени, вы с легкостью перейдете к практике осознанных сновидений. Получите новые незабываемые ощущения вместе с прибором "DreamTrainer".

12 kelisNitte | E-mail | Web | 1. srpna 2018 v 0:06 | Reagovat

Полноценный сон чрезвычайно важен для здоровья человека, однако не многие люди уделяют внимание столь необходимой жизненной составляющей. Как результат, мы очень многое теряем и недополучаем - в данном случае, речь не только о физическом восстановлении организма, но и разных психологических аспектах. Осознанные сны - это сила, которой нужно умело пользоваться!

О том, что осознанные сновидения могут влиять на жизнь человека, известен уже очень давно. Однако и по сей день наука недостаточно изучила данное явление и ей на помощь пришел технический прогресс - прибор "DreamTrainer", с которым вы откроете поистине новые возможности, реализуется у нас по доступной цене. Чтобы купить дивное приспособление, свяжитесь по телефону с нашим менеджером или оставьте заявку на сайте, которую мы рассмотрим в скором времени.

<a href=https://claps.me/catalog/pribory-dlya-osoznannykh-snov/dreamtrainer-proverka-osoznannosti/>Осознанный сон</a> - это такое состояние, когда человек спит, но при этом четко осознает это и может управлять сознанием. Наш инновационный прибор и осознанный сон позволяют:

-    реализовать любые свои фантазии, включая сексуальные;
-    ощущать реально любые внешние факторы;
-    решить свою психологические проблемы, в том числе, побороть фобии, которые заставляют Вас переживать неописуемый ужас;
-    творческие люди смогут почерпнуть вдохновение, раскрыв свою внутренний мир и детально углубившись в самосознание.

Используя устройство "DreamTrainer", Вы сможете получить доступ к безграничным возможностям во сне.

О том, чтобы научиться контролировать свой сон, мечтают многие люди. Заказав на нашем сайте прибор "DreamTrainer", Вы сможете осуществить Ваше желание и получить незабываемый опыт. Отныне Вы сможете оценить все преимущества осознанных сновидений, что позволит Вам проверить реальность и решить многие проблемы. Мы предлагаем доступные цены, кроме того, подключить устройство достаточно просто - в основе его работы - тренировка сознания при помощи индикаторов света. Проверка реальности необходима для того, чтобы вы четко могли осознавать, в каком из состояний находитесь в текущий момент времени. Специальный акселерометр, который входит в состав прибора, предназначен для распознавания любых изменений положения тела человека. Нужную чувствительность для того, чтобы исключить ложные срабатывания, можно задать в настройках.

Научив себя осознавать реальность и уметь проверять ее в любой момент времени, вы с легкостью перейдете к практике осознанных сновидений. Покупайте "DreamTrainer" и ощутите все вышесказанное на практике.

13 zarasfoomy | E-mail | Web | 1. srpna 2018 v 12:51 | Reagovat

Can't find a music portal that allows you to listen to and download music for free? In this case, we present you our unique portal, where anyone can enjoy the latest hits in the selected genre absolutely free! You can get acquainted with the features of the music service right now by clicking on the link / to learn more about the proposed resource, use the link <a href=http://mp3ss.net>http://mp3ss.net</a>

the Main advantages of our service:  

- Simple and convenient functionality./ Clear and simple interface. You won't find anything extra on the site. The portal has a built - in player for playing music online, as well as a few simple filters, with which you can quickly select songs for certain genres and categories.

- No advertising. Many similar services have one major drawback - advertising banner. Many users are greatly inconvenienced by them./ Agree, it is not very convenient to repeatedly close pop-up ads. By choosing our music portal, you can enjoy high-quality tracks, because we have completely removed advertising on our website.

- Quickly download songs to your computer or smartphone. In case you want to download a song to your computer, you can do this operation directly, without the involvement of third-party applications. Just click on the corresponding icon and the download process will start soon!

- Two modes of play songs in random order or in list. If you want to listen to the whole album of your favorite band - we offer you to use a special feature of the service, which allows you to play songs in a row or in a random order.

-    Nice design./ Stylish design of the site. If you use the suggested link and visit our website, you will be able to appreciate its modern design, which is sure you will like. If necessary, you can share your search results with your friends using the social buttons.

-    No need to register on the site. To use our service, you just need to use the search box and enjoy your favorite songs in the selected genre.

We offer a huge number of songs of different genres and directions - here you are sure to find the music that will allow you to relax and immerse yourself in the world of enchanting sounds. Do you want to please your friends with new tracks or looking for music of your favorite artist? We assure you that with our help you will be able to find everything you need to spend time with pleasure.

14 tempelok | E-mail | Web | 1. srpna 2018 v 18:47 | Reagovat

Качественные материалы от известного бренда AbsoluteNailSystems теперь стали доступны жителям Украины! Представленный магазин гель лаков - это официальный сайт популярного в Украине производителя ANS, поэтому мы предоставляем приемлемые цены без накруток, удобные способы доставки и оплаты товаров, широкий ассортимент продукции.

Покупая наш товар, Вы делаете выгодную инвестицию в свой бизнес, которая окупится с лихвой в считанные недели. Мы предоставляем только инновационные решения и модные цвета, поэтому с нами Ваши услуги будут широко востребованными среди клиенток.

У нас можно приобрести материалы как для базового покрытия - прозрачная, розовая, натуральная каучуковая база 16/30 мл, так и для верхнего - глянцевый, бриллиантовый, плюшевый топ для ногтей , который может быть с липким слоем или без.

Также предлагаем <a href=https://www.absolutenailsystems.com/>купить ans гель лак дешево</a> самых модных цветов, которые были представлены в различных коллекциях. Выбирайте качественную продукцию премиум-уровня - в данном разделе Вы найдете множество вариантов покрытия для ногтей. Здесь можно подобрать серию нежных розовых оттенков, либо страстных насыщенных цветов плана чёрного, бордового и т. д.

Одним из последних трендов стали "меховые ногти". У нас Вы без труда подберете все необходимые материалы, которые помогут создать необычный и модный маникюр. Благодаря особой текстуре лака, Ваши ногти по виду будут напоминать плюшевую ткань, сохраняя при этом гладкую поверхность.

На нашем сайте можно заказать гель лаки недорого с множеством блестящих частичек. Такой материал создаёт эффект сияния драгоценных камней на ногтях. Бриллиантовый лак является незаменимым атрибутом эпатажного или праздничного образа. Покрытие не нуждается в дополнительном декорировании, нанесении стразов или каких-либо изображений.

Еще одним популярным маникюром является так называемый "кошачий глаз". У нас Вы можете купить гель лаки ans из этой серии в 18 цветовых вариантах! Для заказа товара просто добавьте его в корзину и заполните краткую форму онлайн-заявки. Отправляем товар посредством Новой Почты по предоплате либо наложенным платежом.  

Однако это далеко не все товары, которые мы готовы Вам предложить - заходите на наш официальный сайт.чтобы более подробно ознакомиться с ассортиментом продукции ANS. Сотрудничать с нами выгодно - мы предоставляем гибкую систему скидок и профессиональные консультации по вопросам выбора продукции.

15 reletmeade | E-mail | Web | 1. srpna 2018 v 21:38 | Reagovat

Наш Интернет-магазин предлагает мастерам маникюрного ремесла со всей Украины заказать гель лак недорого от известного бренда ANS. Став нашим клиентом, Вы сможете приобрести высококачественные товары по самой доступной цене, кроме того, все представленные материалы являются абсолютно безопасными для здоровья.

Сотрудничать с нами финансово выгодно, ведь мы являемся официальным магазином бренда, а значит продаём товар по цене, рекомендованной производителем. Помимо этого, предоставляем скидки на заказы - чем больше сумма покупки, тем выше процент скидки. Обратите внимание, чтобы получить 2% скидки на весь ассортимент, достаточно всего лишь авторизоваться на сайте нашего магазина!

В числе наших постоянных покупателей - квалифицированные мастера маникюра, которые работают "на себя", специализированные нейл салоны, и прочие коммерческие организации.

Мы отправляем заказы по Новой Почте, чтобы Вы могли вовремя получить свой ans гель лак. Купить этот товар можно только у официальных партнёров неил-бренда либо на сайте производителя, поэтому наши услуги являются практически эксклюзивными и широко востребованными на украинском рынке.

Предлагаем <a href=https://www.absolutenailsystems.com/>купить гель лаки</a> из различных коллекций производителя. Маникюр "Кошачий глаз", а также лаки с добавлением блестящих частичек особо актуальны в этом сезоне. Качественные материалы полностью окупят свою стоимость, так как многие модницы будут в восторге от такого необыкновенного дизайна и обязательно захотят украсить свои ноготки таким лаком.

Заметим, что у нас выгодно покупать не только ans гель лак. Цена на представленные материалы покажется Вам более чем доступной, к тому же, у нас Вы сможете приобрести и другие необходимые Вам товары. К примеру, в дополнение к заказанным гель-лакам, Вы сможете купить обезжириватель для ногтей, средства для ухода и многое другое. Также к нам обращаются за недорогими расходными материалами: светодиодными лампами нового поколения для полимеризации, шлифовочными блоками, пилками и палитрами. Весь товар сертифицирован.

Покупать трендовый гель лак в нашем магазине просто! Посетите разделы "Новые товары" и "Лучшие товары", чтобы выбрать наиболее актуальные и трендовые гель-лаки. Если Вы хотите уточнить какие-либо детали относительно заказа, обращайтесь к нашим сотрудникам, разместив в соответствующем разделе свой вопрос. Остались вопросы? Мы ждём Вашего обращения и готовы предоставить исчерпывающую и бесплатную консультацию.

16 reletmeade | E-mail | Web | 2. srpna 2018 v 0:01 | Reagovat

Наш Интернет-магазин предлагает мастерам маникюрного ремесла со всей Украины заказать гель лак недорого от известного производителя. Главные преимущества товара - это высокое качество и безопасность для здоровья человека, модные цвета и текстуры, оптимальный объём флакончиков.

Сотрудничать с нами финансово выгодно, ведь мы являемся официальным магазином бренда, а значит продаём товар по цене, рекомендованной производителем. Кроме того, при заказа товара на крупную сумму Вы сможете получить дополнительный бонус – скидку на приобретенную продукцию! Обратите внимание, чтобы получить 2% скидки на весь ассортимент, достаточно всего лишь авторизоваться на сайте нашего магазина!

Нашими постоянными клиентами стали многие индивидуальные мастера маникюра, а также профессиональные салоны, которые гордятся своей репутацией.

Ежедневно мы пользуемся услугами компании Новая Почта, чтобы отправлять в различные регионы страны ans гель лак. Купить качественные гель-лаки Вы сможете в нашем интернет - магазине, просто заполнив онлайн-форму.

У нас Вы сможете <a href=https://www.absolutenailsystems.com/>купить гель лак недорого</a> любого цвета в оптимальном для работы объеме. Большой популярностью пользуются материалы с текстурами "Кошачий глаз" и "Бриллиантовые ногти". Качественные материалы полностью окупят свою стоимость, так как многие модницы будут в восторге от такого необыкновенного дизайна и обязательно захотят украсить свои ноготки таким лаком.

У нас Вы можете выгодно приобрести многие материалы, в том числе и ans гель лак. Цена на все группы товара Вас приятно удивит - к примеру, в режиме онлайн мы предлагаем приобрести различные препараты для маникюрной мастерской. В ассортименте - обезжириватель, бескислотныйпраймер, средство для удаления кутикулы и не только. Также к нам обращаются за недорогими расходными материалами: светодиодными лампами нового поколения для полимеризации, шлифовочными блоками, пилками и палитрами. Все представленные товары имеют соответствующие сертификаты качества.

Приобрести модный гель лак в нашем магазине просто! Мы создали разделы "Новые товары", "Лучшие товары" и другие для того, чтобы товары было приобретать максимально комфортно! Если Вы хотите уточнить какие-либо детали относительно заказа, обращайтесь к нашим сотрудникам, разместив в соответствующем разделе свой вопрос. Остались вопросы? Обращайтесь к нашим специалистам за профессиональной консультацией – мы всегда рады нашим клиентам!

17 reicafailm | E-mail | Web | Neděle v 22:46 | Reagovat

Желаете заказать бизнес-план, однако не представляете, куда обратиться с таким вопросом? Компания "МСБ-консалтинг" готова предложить Вам профессиональные услуги по разработке эффективных бизнес-проектов, которые наверняка получат желаемое финансирование. В том случае, если Вы хотите начать свое дело, Вам обязательно потребуется детальный план для его воплощения в жизнь. Однако любой, даже интересный и перспективный проект может так и не получить финансирования, так как его автор не может профессионально его представить и убедить инвесторов выделить необходимые средства.

<a href=https://b-plan.kz>Разработка проекта бизнес плана</a> требует профессионального подхода и определенных знаний, которые могут быть использованы в определенном случае. Крайне нежелательно пользоваться однотипными шаблонами, которые не отражают всю привлекательность уникального предложения.

Несколько причин, согласно которым Вам следует заказать разработку бизнес план в "МСБ-консалтинг":

-    Профессиональный подход к составлению плана любого уровня сложности. Даже если Ваш проект содержит в себе множество спорных и разрозненных моментов, наши специалисты проведут тщательный анализ предложения, выявят его преимущества и недостатки и выгодно преподнесут Вашу идею потенциальным инвесторам.

-    Большой опыт работы в сфере консалтинга. За 8 лет успешной работы нашей компании мы смогли помочь многим людям воплотить свою мечту в жизнь. Наши профессионалы смогли разработать множество проектов, которые получили финансовую поддержку.

-    Быстрая разработка бизнес-планов за доступноую цену. Индивидуальный подход к каждому клиенту - еще одно преимущество нашей компании. Даже если Ваша идея уже получила множество отказов, мы готовы приложить все силы, чтобы устранить все ее недостатки и показать самые выгодные стороны.

-    Быстрая связь с клиентом. Разработка бизнес плана инвестиционного проекта происходит при участии клиента, поэтому Вы можете смело задавать свои вопросы нашим специалистам.

-    Проведение маркетинговых исследований на профессиональном уровне. Таким образом, мы сможем быстро выявить существующие проблемы, кроме того, тщательный анализ позволит определить главные цели проекта для его дальнейшей реализации.

Стоимость разработки бизнес плана может варьироваться, в зависимости от сложности проекта и затраченного времени. Звоните, и мы проведем для Вас первичную консультацию совершенно бесплатно!

18 sansaPax | E-mail | Web | Úterý v 6:11 | Reagovat

Вы хотите  разработать бизнес - план, но не знаете, как это сделать? Попробуйте доверить это важное дело профессионалам, которые смогут не просто грамотно проанализировать ситуацию на рынке, но и выгодно преподнести идеи предпринимателя перед потенциальными инвесторами.

Компанию "МСБ-консалтинг" предлагает свои услуги в сфере маркетинга и экономики. Мы можем качественно и оперативно подготовить инвестиционный проект любого уровня.

Мы смогли разработать множество проектов, которые получили свое финансирование, нашими клиентами стали многие начинающие компании в сфере логистики, производства, строительства и многое другое. Хотите заказать бизнес план для банка или другой крупной структуры? Нет никаких проблем!

Интересует <a href=https://b-plan.kz>разработка инвестиционного бизнес плана</a> от специалистов нашей компании, то давайте разберём главные преимущества заказа услуги:

-    Перспективные и высокооплачиваемые проекты. Чтобы начать собственное дело, нужно уделить внимание всем этапам его организации. Отдельного внимания заслуживает финансовая составляющая, ведь необходимо точно подсчитать все будущие расходы и избежать неоправданных растрат. У Вас появится целостная картина идеи и её жизненной реализации.

-    Тщательный анализ определенного сегмента рынка и выявление недочетов и преимуществ. Благодаря целому ряду маркетинговых исследований и полученных результатов, Вы сможете получить всю актуальную информацию о Вашей сфере деятельности, целевой аудитории, ее потребностях, а также о преимуществах и недостатках конкурентов. Чтобы эффективнее построить свой бизнес, необходимо уделить особое внимание данному этапу.

-    Минимальные риски при разработке проекта. Если Вы меньше всего хотите показаться инвесторам непрофессионалом в собственном деле, Вам следует заказать бизнес план, цена которого во многом будет зависеть от выбранной области и сложности маркетинговых мероприятий. Доверив составление проектного документа специалистам компании "МСБ-Консалтинг", Вы получите не просто красиво оформленный план, а полностью рабочий и уникальный бизнес-продукт с заметными перспективами в будущем!

-    Грамотное резюме, которое выделит Вас среди множества конкурентов. Инвесторы редко прочитывают весь бизнес-план до конца, поэтому самая главная его часть должна быть написана понятным и живым языком, отражать суть проекта.

В том случае, если Вам требуется разработка бизнес плана, стоимость которого находится на доступном уровне, звоните нам по указанному номеру!

19 titernuh | E-mail | Web | Úterý v 19:51 | Reagovat

Интересует, где можно <a href=http://pornorip.biz>скачать порно фильмы через треккер</a>? В том случае, если Вы хотите изредка просматривать фильмы эротического характера, предлагаем Вам посетить наш форум, где представлена большая видеотека разнообразных фильмов и роликов. Все новинки порнофильмов Вы найдете только у нас!

Многие пользователи выбирают именно наш форум, ведь мы предоставляем качественный контент.

"    Порно видео треккер, снятых на лучших киностудиях. Мы внимательно изучаем контент, перед тем как представить его на сайте. Мы ежедневно добавляем последние новинки!

"    Большое разнообразие порнофильмов. Мы можем предложить ролики даже для самого искушенного зрителя. Именно поэтому у нас Вы найдете видео не только традиционного, но и достаточно специфичного порно. Хотите насладиться фильмом с участием двух женщин или мужчин? На нашем форуме Вы найдете все, о чем могли только фантазировать - смотрите ролики онлайн абсолютно бесплатно.

"    Эротические сцены из популярных фильмов. Посетив данный раздел на нашем форуме, Вы сможете скачать в любом количестве порно ролики треккер бесплатно и наслаждаться лучшими моментами своих любимых фильмов!

"    Паки по актрисам. Если Вы являетесь поклонником определенной порнозвезды, рекомендуем посетить данный раздел. Абсолютно бесплатно Вы получите доступ к интересующему Вас контенту в любое удобное время. У нас Вы сможете не только посмотреть онлайн, но и скачать порно ролики через торрент на свой компьютер, чтобы после иметь шанс посмотреть видео в более удобной для себя обстановке.

"    Возможность скачивания фильмов без регистрации и смс. Чтобы получить доступ к видеотеке сайта, Вам не придется проходить длительную регистрацию и ждать ее подтверждения. Мы создали все условия для Вашего комфорта!

"    Увлекательные трехмерные порноролики. Передовые технологии добрались и до порнофильмов, поэтому у нас Вы можете скачать ролики в 3D. Данная категория фильмов пользуется особой популярностью среди наших пользователей, поэтому скачать порно ролики торрент бесплатно Вы сможете, выбрав фильм в понравившейся Вам категории.

"    Простой и понятный интерфейс форума. Уже с первых минут просмотра нашего сайта Вы поймете, что все на нем выполнено просто и со вкусом. Чтобы быстрее отыскать необходимый ролик, воспользуйтесь расширенным поиском.

У Вас появились какие-либо вопросы к нашим специалистам? Мы с удовольствием ответим на них при Вашем обращении в раздел "Помощь". Перед этим ознакомьтесь с наиболее часто задаваемыми вопросами наших пользователей.

20 roperdiore | E-mail | Web | Úterý v 23:36 | Reagovat

Хотите беспрепятственно качать качественное отечественное порно через торрент? Посетите форум "PornoRip", на котором представлен большой выбор порнофильмов как зарубежного, так и российского производства, которые Вы сможете посмотреть в любое время. Мы позаботились о том, чтобы посетители нашего сайта могли почувствовать себя максимально комфортно, поэтому разработали простой и понятный функционал.

На нашем форуме Вы сможете скачать лучшие российские порнофильмы.

-    Качественные порноролики, снятые на лучших российских студиях. Если Вы ищете кино с определенной порноактрисой, обратите внимание на удобную классификацию фильмов, чтобы как можно быстрее отыскать нужный ролик. Уверены, что Вы найдете в этом списке что-то интригующее. При необходимости можно <a href=http://pornorip.biz>скачать порно видео через торрент</a> прямо на своей компьютер, не проходя при этом регистрацию на самом сайте!

-    Русские порнофильмы. У Вас нет времени на длительные поиски киноновинок? На нашем форуме мы собрали наиболее интересный контент отечественного производства в самых различных направлениях. Любой посетитель нашего сайта сможет найти интересные новинки, в зависимости от личных предпочтений и пожеланий.

-    Любительские ролики. Привлекают ролики, снятые на непрофессиональную камеру? На нашем онлайн-ресурсе Вы можете скачать порно через торрент бесплатно, загрузив понравившейся контент прямо на свой компьютер. Вы сможете также посмотреть загруженный фильм в любое удобное время абсолютно бесплатно.

-    Неограниченный доступ к просмотру видео онлайн. Даже если Вы не сможете найти время, чтобы скачать порно через торрент, то можете пользоваться нашим сервисом сразу после прохождения регистрации на сайте. Вам не придется долго настраивать видеоплейер, ведь мы позаботились о Вашем удобстве.

Однако самое главное преимущество последнего заключается в его дружественной атмосфере, что располагает к приятному и уважительному общению. Мы строго следим за соблюдением правил, чтобы посетители нашего форума могли получить удовольствие от просмотра представленного контента без ограничений. В нашей огромной видеотеке Вы найдете не только порнофильмы российского производства, а также зарубежные видеоролики самого высокого качества. Посетив наш форум, Вы сможете скачать порно бесплатно , даже не проходя регистрацию.

21 desunDiunc | E-mail | Web | Včera v 17:53 | Reagovat

Умение прогнозировать будущие тренды - это залог успешного бизнеса в любой сфере. Возможно, вы никогда не задумывались о том, что слово "тренд" обозначает не только краткосрочные модные веяния в индустрии моды, на самом деле основные тенденции (от англ. trend - тенденция) присутствуют в нашей жизни постоянно: они существуют в бизнесе, в образовательных, социальных, культурных областях, оказывают влияние на нас при выборе любых продуктов и, например, туристических курортов.

Основные функции тренд-футуролога озвучивает эксперт Игорь Сюч.

Для того чтобы получить уровень эксперта в какой-либо области, необходим солидный багаж теоретических знаний и не менее солидный пул знаний практических. Конечно, достичь такого уровня достаточно сложно, ведь нужно изучить множество материалов и научиться анализировать информацию. Примером является Игорь Сюч, эксперт и аналитик в области модных трендов, трендов сегмента Luxury.

Игорь не только анализирует и презентует продукты в медиапространстве, но также занимается прогнозированием дальнейшего развития тенденций в моде и в иных областях, попадающих в сферу его профессиональных интересов. Для того чтобы просчитывать наперед возможное развитие тенденций, необходимо обладать огромным опытом, при этом Вам не обойтись без подробного анализа данных - для этого следует выработать умение сопоставлять и сравнивать различные модели в предложенной сфере деятельности. Ведь без этих умений прогнозирование может стать просто гаданием, которое принесет весьма спорные результаты.

Однако, если для простого обывателя часто бывает важно следовать подобным веяниям во всех сферах жизни, то бизнесмену важно вовремя "ухватить", то что уже через пару месяцев или лет станет настоящим значимым трендом и принесет большой финансовый доход.

Когда идет развитие бизнеса часто на то, чтобы отсеяв все лишнее увидеть будущий тренд может уйти масса времени. С чем это связано? Конечно же, все дело в том, что для успешного прогнозирования нужно учитывать массу деталей, а для этого потребуется провести подробный анализ рынка. Подобный подход даст возможность вовремя выбрать правильное направление. Имея дело со столь сложными многомерными структурами, невозможно обходиться без качественного профессионального инструментария. Но мир меняется столь стремительно, что инструменты, хорошо справлявшиеся с задачами вчерашнего дня, кажутся безнадежно устаревшими для сегодняшних задач. В этом случае большинству исследователей приходится изобретать собственный профессиональный инструмент, используя все свои знания, умения и опыт.

Специалист <a href=http://www.igorszucs.ru>Игорь Сюч</a> подтверждает, что подобный подход просто необходим для достижения успеха. Постоянно имея дело с большими массивами данных, активно применяет в своей работе инновационные бизнес-технологии, а также разработанную им самим математическую модель и нейронную сеть, при этом непрерывно совершенствует свои разработки, оттачивая их для задач дня завтрашнего.

Игорь Сюч уверен, что и краткосрочными трендами не стоит пренебрегать, но они никогда не станут стабильной основой для компании - сгорят, выйдут из моды быстро. Однако особое внимание необходимо уделить долгосрочным трендам, которые принесут прибыль компаниям в долгосрочной перспективе.

В бизнесе дорога каждая минута, именно поэтому многие предприниматели полагаются в подобных вопросах на экспертное мнение тренд-футуролога. Эксперт Игорь Сюч занимается детальным анализом тенденций.которые могут возникнуть в ближайшем будущем, а также успешно прогнозирует наиболее перспективные сферы развития и помогает выработать грамотную бизнес-стратегию.

ИгорьСюч предлагает свою концепцию, а также продуманный план поэтапного развития тенденций, которые успешно используют многие компании. При этом специалист предлагает выбрать долгосрочные и краткосрочные цели, чтобы развитие бизнеса в данном направлении принесло желаемую прибыль. "Если вы спросите меня, мое мнение всегда заключалось в том, что и настоящее, и будущее уже здесь. Вам просто нужно увидеть правильные сигналы, собрать их и проанализировать", - говорит Игорь Сюч.

Роль таких специалистов как тренд-футурологи, чрезвычайно важна не только для общества в целом, но и для благополучия конкретной компании и бизнеса. Такие люди работают сегодня, чтобы завтра вы могли принимать более эффективные решения и вывести свой бизнес на абсолютно новый уровень!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama